Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 05 Rujan 2019

Dubravka Šuica u Parlamentu izvjestiteljica EPP-a za kontrolu ribarstva

U IME KLUBA ZASTUPNIKA EUROPSKE PUČKE STRANKE

 

U Bruxellesu je ovog tjedna započeo redovan rad Europskog parlamenta po završetku ljetne stanke. Održane su redovne sjednice parlamentarnih Odbora, pa je tako na sjednici Odbora za vanjske poslove (AFET) održana razmjena mišljenja s novim posebnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Johannom Satlerom, kao i rasprava o izborima u Ukrajini te razmjena mišljenja s Pekka Haavistom, finskim ministrom vanjskih poslova, dok je na Odboru za zaštitu okoliša, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) sudjelovao povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella. Tom je prilikom zastupnica Dubravka Šuica imenovana izvjestiteljicom za kontrolu ribarstva u ime Kluba zastupnika Europske pučke stranke u Odboru ENVI.

Potpredsjednica Kluba EPP-a Dubravka Šuica izrazila je zadovoljstvo: „Nadam se da ću moći doprinijeti u radu ovog izvješća u razdoblju koje mi je preostalo u Europskom parlamentu do izbora u Europsku komisiju, a sigurna sam da ću intenzivno nastaviti surađivati s Parlamentom i po ovom pitanju!“

Svrha izvještaja je revizija sustava kontrole ribarstva na način da se pokušaju ispuniti sljedeći ciljevi: premostiti praznina između Zajedničke ribarstvene politike i drugih politika EU-a; pojednostaviti zakonodavni okvir i smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje; poboljšati dostupnost, pouzdanost i cjelovitost podataka i informacija o ribarstvu, posebno podataka o ulovu, i omogućiti razmjenu informacija; ukloniti prepreke koje ometaju razvoj kulture poštivanja pravila i pravednog postupanja s operaterima unutar država članica. Također, izvještajem se traži i pojašnjenje postupka inspekcije, digitalizacija izvješća o inspekcijama te novi popis o kršenju pravila Zajedničke ribarstvene politike, ali i revizija mandata Europske agencije za nadzor ribarstva (EFCA).

Pozitivni utjecaji na okoliš koji se očekuju implementacijom ovog izvještaja su smanjenje prekomjernog ribolova, uklanjanje otpada u moru, zdravije riblje zalihe i pravilna kontrola morskih zaštićenih područja, dok se u kontekstu društveno-ekonomskih koristi očekuju povećane plaće i konkurentnost ribarstva, posebno za malu flotu, promicanje otvaranja novih radnih mjesta i jednaki tretman ribara.

https://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska-i-svijet/clanak/id/621820/dubravka-suica-u-parlamentu-izvjestiteljica-epp-a-za-kontrolu-ribarstva